Niepoprawna pisownia

stantardowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

standardowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

standartowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stantartowa

Niepoprawna pisownia