Niepoprawna pisownia

na muwić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namówić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

namówidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na mówić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

namuwić

Niepoprawna pisownia