Niepoprawna pisownia

większa połowa

Niepoprawna pisownia, błąd logiczny – połowy są zawsze równe.


Poprawna pisownia

ponad połowa

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

większa część

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

większość

Poprawna pisownia