Niepoprawna pisownia

na mówi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namówi

Poprawna pisownia