Niepoprawna pisownia

na moczyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namoczyć

Poprawna pisownia