Poprawna pisownia

stokroć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sto kroć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stokrodź

Niepoprawna pisownia