Poprawna pisownia

na mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

namnie

Niepoprawna pisownia