Niepoprawna pisownia

na mierza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namierza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

namieża

Niepoprawna pisownia