Niepoprawna pisownia

na mawiać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namawiać

Poprawna pisownia