Poprawna pisownia

ochrzczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ochżczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ohrzczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ohszczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ochszczone

Niepoprawna pisownia