Poprawna pisownia

dlaczego

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą jest dlaczego. Historia tego wyrazu nie jest do końca poznana, istnieją jednak przesłanki mówiące o tym, że znane było już w języku staropolskim. Z kolei słowo czemu jest zapożyczeniem z języka rosyjskiego, gdzie brzmi: poczemu. Czemu jest potocznym synonimem słowa dlaczego, jednakże nie można go łączyć w dla czemu.
Dlaczego to zaimek, który wprowadzania pytanie o coś, a jednocześnie prosi o wyjaśnienie sytuacji, podanie przyczyny. Jest to również zaimek wprowadzający pytanie zależne, za pomocą którego stwierdza się coś, co wymaga odpowiedzi.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego nie byłeś w szkole? Twoja nauczycielka zadzwoniła do mnie do pracy i powiedziała, że znowu wagarujesz.
Nie wiadomo, dlaczego tamten człowiek dopuścił się takiej zbrodni. Policja nadal ustala fakty i zbiera dowody.
Jak możesz tak traktować inne osoby? Dlaczego jesteś taki nietolerancyjny, jesteś ksenofobem?


Niepoprawna pisownia

dla czemu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dlaczemu

Niepoprawna pisownia