Niepoprawna pisownia

tfuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

twój

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz twój oznacza przynależność pewnej rzeczy do naszego rozmówcy. Odnosi się także do pokrewieństwa lub koleżeństwa, wskazując, że dotyczą one konkretnych dwóch, wskazanych osób, z których jedną jest rozmówca.
Twój to zaimek dzierżawczy, który należy zapisywać przez w oraz ó. Pojawienie się litery w jest zgodne z zasadą, że po t zawsze piszemy tę twardą spółgłoskę, a nie miękkie f. Jednocześnie w przypadku tego wyrazu obowiązuje zasada wymiany samogłosek w wyrazach pokrewnych. Podczas odmiany pojawia się bowiem słowo twoje, które umożliwia wymianę ó na o i decyduje o poprawnej pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

Twój młodszy brat jest tak nieznośny, że najchętniej przełożyłbym go przez kolano i zdzielił pasem.
Twój były mąż przyjechał wczoraj do naszej firmy, aby w końcu oddać nam wszystkie długi.
Nie pamiętam, jak wygląda twój samochód, więc może pokażesz mi go na jakimś zdjęciu?


Niepoprawna pisownia

twuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tfój

Niepoprawna pisownia