Niepoprawna pisownia

na liczyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naliczyła

Poprawna pisownia