Niepoprawna pisownia

na kłamiesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nakłamiesz

Poprawna pisownia