Niepoprawna pisownia

auto portret

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autoportret

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo autoportret odnosi się do obrazów, fotografii i rzeźb, na których artysta przedstawia samego siebie. Bardzo znane są między innymi autoportrety malarzy z ich przyborami i na tle pracowni.
Autoportret należy zapisywać łącznie ze względu na to, iż cząstka auto jest w nim traktowana jak przedrostek. Przedrostki w języku polskim piszemy razem z wyrazami, które doprecyzowują.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie uwierzysz, autoportret Anny tak się spodobał krytykom, że znajdzie się galerii!
Mój autoportret wykonany akwarelami to najlepszy obraz, jaki kiedykolwiek namalowałem.
Udało mi się zrobić intrygujący autoportret na fotografii z wykorzystaniem dużego lustra.


Niepoprawna pisownia

ałtoportret

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

auto-portret

Niepoprawna pisownia