Niepoprawna pisownia

curcia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

córcia

Poprawna pisownia