Niepoprawna pisownia

Angliką

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Anglikom

Poprawna pisownia