Niepoprawna pisownia

mosięrzna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mosiężna

Poprawna pisownia, znaczenie: wykonana z mosiądzu – stopu miedzi i cynku.


Niepoprawna pisownia

mosienżna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mosięszna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mosiądzowa

Pisownia poprawna, jednak niepopularna i w związku z tym niezalecana.