Niepoprawna pisownia

momęcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

momencie

Poprawna pisownia, znaczenie: momencie należy zapisywać przez en. Jest to zgodne z zasadą, że w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoskami b, c, d, ć, dź, k, g, p, t zapisujemy głoskę em. Co więcej, jest to również zgodne z zasadą zapisywania słów w sposób podobny do oryginału (moment – momencie).
Moment to inaczej krótka chwila, mgnienie oka. Może to być także określenie na konkretną chwilę lub konkretne wydarzenie.

Przykłady poprawnej pisowni

W tamtym momencie nie mógł sobie przypomnieć nawet tak prostych rzeczy, jak własne imię.
W momencie, w którym otrzymałem tę wiadomość, wydawało mi się, że świat się skończył.
W jednym momencie obrócił się i odbiegł szybko, wystraszony tym, co zobaczył.