Niepoprawna pisownia

umożone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzone

Poprawna pisownia