Poprawnym zapisem zwrotu mógłbym będzie zawsze pisownia łączna z użyciem „ó”, a wszelkie inne formy zapisu, niezależnie od kontekstu zdania, będą niepoprawne i uznawane tym samym za błąd językowy.

Poprawna pisownia

mógłbym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mógł bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugł bym

Niepoprawna pisownia