Niepoprawna pisownia

nie dawni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawni

Poprawna pisownia