Niepoprawna pisownia

potciąga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podciąga

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod ciąga

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podcionga

Niepoprawna pisownia