Poprawna pisownia

miliard

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miliart

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miriard

Niepoprawna pisownia