Niepoprawna pisownia

upowarzniam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

upoważniam

Poprawna pisownia