Niepoprawna pisownia

nie militarne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemilitarne

Poprawna pisownia