Poprawna pisownia

męsko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

męzko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mensko

Niepoprawna pisownia