Obie przedstawione niżej formy czasowników (tj. ich formy czasu przeszłego) są poprawne, a ich znaczenie jest identyczne. Dzięki temu dopuszczalne jest ich wymienne stosowanie. Ostatnio zaobserwować można proces krzyżowania się form obu czasowników (patrzeć z formą czasu przeszłego patrzyć), co faktycznie oznacza, że w miejsce dotychczasowych, poprawnych par: patrzeć – patrzało i patrzyć – patrzyło pojawiła się popularniejsza kombinacja typu: patrzeć – patrzyło.

Poprawna pisownia

patrzało

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja mniej popularna, ale jej użycie nie jest błędem.


Poprawna pisownia

patrzyło

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja popularniejsza (zalecana).