Niepoprawna pisownia

nie wprowadzone

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wprowadzone.


Poprawna pisownia

niewprowadzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie w prowadzone

Niepoprawna pisownia