Poprawna pisownia

marnotrawstwo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

marnotractwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marno trawstwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marnotrastwo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marnotrafstwo

Niepoprawna pisownia