Poprawna pisownia

mało wiarygodnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mało wiary godnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małowiary godnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małowiarygodnie

Niepoprawna pisownia