Niepoprawna pisownia

łutki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łódki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łótki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łudki

Niepoprawna pisownia