Poprawna pisownia

głęboki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

głemboki

Niepoprawna pisownia