Niepoprawna pisownia

łopato logiczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

łopatologiczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łopato-logiczna

Niepoprawna pisownia