Niepoprawna pisownia

lódzko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludzko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lucko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lócko

Niepoprawna pisownia