Niepoprawna pisownia

błond

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błąd

Poprawna pisownia, znaczenie: błędem nazywa się niezgodność z jakimiś zasadami bądź założeniami. Błąd to także podjęte działanie, albo decyzje, które przynoszą złe skutki. Może oznaczać fałszywe myślenie o czymś albo o kimś.
Wyraz błąd, zgodnie z zasadami ortograficznymi, zapisujemy przez ą, bo wymienia się na ę kiedy odmieniamy słowo na błędny. Wyjaśnia to reguła, która mówi, że ą używa się w słowach rodzimych, w których ą wymienia się na ę.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym równaniu algebraicznym znajduje się bardzo dużo błędów, przez co nie da się go rozwiązać.
Jeszcze nigdy nie widziała aż tylu błędów w dyktandzie, zrobionych przez jednego ucznia.
Gdybyś dobrze słuchał tego, co mówiłem, to nie popełniłbyś tego błędu i nie musiałbyś płacić.


Niepoprawna pisownia

błąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błont

Niepoprawna pisownia