Każda z trzech przedstawionych poniżej form pisowni (a więc „skłot„, „squot„, a także „squat„) jest co do zasady poprawna, a ze względu na jednakowe znaczenie każdej z nich dopuszczalne jest stosowanie ich wymiennie. My rekomendujemy jednak wykorzystywanie wersji nie spolszczonej, pochodzącej z języka angielskiego – a więc pisowni „squat„. Jeśli natomiast chodzi o definicję słowa to słowo oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona, nie zalecana.

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna, nie zalecana.

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia