Każda z trzech przedstawionych poniżej form pisowni (a więc „skłot„, „squot„, a także „squat„) jest co do zasady poprawna, a ze względu na jednakowe znaczenie każdej z nich dopuszczalne jest stosowanie ich wymiennie. My rekomendujemy jednak wykorzystywanie wersji nie spolszczonej, pochodzącej z języka angielskiego – a więc pisowni „squat„. Jeśli natomiast chodzi o definicję słowa to słowo oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona i przy tym niezalecana.

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna i z tego powodu niezalecana.

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia