Niepoprawna pisownia

lódowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ludowi

Poprawna pisownia