Niepoprawna pisownia

leżonca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

leżąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lerząca

Niepoprawna pisownia