Zarówno zapis łączny jak i rozdzielny jest dopuszczalny, jednak nie można ich stosować zamiennie – zapoznaj się ze znaczeniem każdej z form oraz przykładami ich użycia.

Poprawna pisownia

lekkostrawne

Poprawna pisownia, znaczenie: pisowni łącznej używamy, jeśli chcemy w ten sposób opisać trwałą cechę posiłku, na przykład: To danie jest lekkostrawne.


Poprawna pisownia

lekko strawna

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy zapisu rozdzielnego, gdy słowo nie odnosi się do cech na stałe przypisanych do konkretnego obiektu, na przykład: Jadłem dziś danie, które było lekko strawne.