Niepoprawna pisownia

prze życia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeżycia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przerzycia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeżycia

Niepoprawna pisownia