Niepoprawna pisownia

lekaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekarz

Poprawna pisownia