Poprawna pisownia

drugoklasiści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drógoklasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drugo klasiści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drugo-klasiści

Niepoprawna pisownia