Poprawna pisownia

lekarzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekaży

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „lekaż”, oznaczającego ubytek cieczy w czasie transportu.

Niepoprawna pisownia

lekaszy

Niepoprawna pisownia