Poprawna pisownia

lekarze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekasze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekaże

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „lekaż”, oznaczającego ubytek cieczy w czasie transportu.