Niepoprawna pisownia

Celzjusza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Celsjusza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

celsjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Celdzjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Celcjusza

Niepoprawna pisownia