Niepoprawna pisownia

do pisał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopisał

Poprawna pisownia