Niepoprawna pisownia

nie legalny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa legalny.


Poprawna pisownia

nielegalny

Poprawna pisownia