Niepoprawna pisownia

nie do wierzała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dowierzała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowierzała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wierzała

Niepoprawna pisownia