Niepoprawna pisownia

kucne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kucnę

Poprawna pisownia